مسيحيان يا در زمره كساني هستند كه حقوق زن را برتر از مرد مي شمارند و عقده هايشان را در قالب كنوانسيون هاي فيمينيستي گشايش مي دهند ، يا در زمره كساني هستند كه مرد را برتر از زن مي دانند و چشمشان را بر ظلم ها و تحقير هايي كه به زنان وارد مي شود مي بندند.

 


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه 15 اردیبهشت1389ساعت توسط موسی |

ببینید در دین اسلام که کامل ترین دینهاست , خداوند تا آنجا که فهم بشر اجازه داده خودش را به ما شناسانده و خصوصیاتش را مکررا برای ما توضیح داده,که مثلا واحد است ,فرزندی ندارد و بسیاری خصوصیات دیگر که همه را به صراحت در قرآن و به وسیله فرستادگانش به ما گفته, و این نشانه حقانیت این دین است .
اما دین مسیحیت که در زمان خودش صحیح ترین دین بوده, و آموزه های آن خالی از شرک و خرافه بوده , بعد از عروج حضرت مسیح (ع)مورد تحریف قرار گرفته و ابزاری برای سوء استفاده قرار گرفت از جمله این تحریفات تثلیث است که چون بدعتی در کتاب مقدس است نوشته هایی به صراحت در مورد آن وجود ندارد ،و حتی در زمان پیدایش این نظریه (دقت داشته باشید نظریه) و مخترع این نظریه اختلاف وجود دارد.

این مطلب را آقا احسان برای ما فرستاده

+ نوشته شده در چهارشنبه 9 اردیبهشت1388ساعت توسط موسی |

 

در ابتدا پرسش بسیار عجیب می نماید که چگونه می تواند دینی که نسبت به آئین پس از خود ناقص است، در رساندن انسان به کمال و قرب الهی که هدف اساسی ادیان است، موفق تر و آسان تر باشد؟ اما هنگامی که انسان با تبلیغات مسیحیان و به آموزه ها و احکام مسیحیت برخورد می نماید، هدف از این گفته را متوجه می شود که چرا چنین بیان می شود.
در دین مسیحیت فعلی ما با احکام و تکالیف چندانی برخورد نمی کنیم، همه چیز در آن به آسانی حل می شود و با تسامح و تساهل از کنار هر چیزی می گذرد اما آیا مسیحیت واقعی چنین است؟ آیا آن چه را که حضرت عیسی به پیروان خود گفته بود، این است که شما بدون سعی و تلاش می توانید به کمال و قرب الهی برسید؟ ایا برخلاف حکم الهی در قرآن سخن گفته است که می فرماید: "لیس للانسان الا ما سعی .  بقیه در ادامه مطالب 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه 7 اردیبهشت1388ساعت توسط موسی |